Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

  • Giới thiệu

  • Tin tức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...
HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...
Bảng quảng cáo

Danh sách hội viên Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

Email In PDF.

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG:

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm   Giám đốc       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKII Bùi Đức Hậu         PCNK Ngoại        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI  Nguyễn Danh Tình              PCNK Ngoại

BS Hoàng Bội Cung                                          

BS  Nguyễn Thành Công    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI  Trịnh Văn Việt                     

BS Phạm Thanh

Ths Vũ Công Vinh                              

Ths Lê Anh Dũng                    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths Lê Nam Thắng

TS Trần Ngọc Sơn                Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Hoàng Thanh Sơn         Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths Trần Anh Quỳnh           Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths Tô Mạnh Tuân              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths Trần Văn Sĩ

Ths Phạm Duy Hiền

Ths Nguyễn Lí Thịnh Trường             Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.         

BS Nguyễn Văn Linh

BS Nguyễn Duy Việt

ĐD Nguyễn Minh Quang     ĐDT Ngoại A6

ĐD Hoàng Thi Sửu

ĐD Phan Ngọc Lan              ĐDT Ngoại A5   

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng   CNK CHN        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKII Nguyễn Quốc Việt     PCNK

Ths Hoàng Hải Đức

ĐD Nguyễn Thị Thu Hà     ĐDT CHN

BS Nguyễn Quang Ứng        CNK GMHS      

Ths Nguyễn Phương Anh                   PCNK                    

Ths Đặng Hanh Tiệp

BSCKII Dương Quang Tuấn

BS Nguyễn Thị Thu Hà

Ths Phạm Hiền Hòa

BS Lê Thị Hay

CN Đinh Hồng Kì          ĐDT GMHS

BS Phùng Thị Hương Loan    CNK TMH

TS Võ Văn Khoa

BS Nguyễn Nguyệt Nhã

TS Pham Hữu Hòa        CNK Tim mạch

Ths Lê Hồng Quang

BS Phạm Văn Trường

TS Hồ Sĩ Hà

Ths Nguyễn Thanh Hải

Ths Trần Minh Điển            CNK SICU

Ths Đặng Ánh Dương

Ths Bùi Song Hương

BS Mai Kiều Anh

CN Trịnh Văn Hạnh           ĐDT SICU

KS Nguyễn Thế Trọng

 

BỆNH VIỆN NHI ĐÔNG I

 

BS Đào Trung Hiếu             CNK   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI Vũ Ngọc Bảo          PCNK

BS Trương Nguyễn Uy Linh    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Huỳnh Thị Phương Anh     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI Nguyễn Văn Xừ Hai

BSCKI Ngô Kim Thơi   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI Nguyễn Kinh Bang    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Lê Hữu Phúc CNK

BSCKII Lê Công Thắng    PCNK

BS Lê Hữu Khánh

BS Nguyễn Bảo Tường

BS Lâm Minh Chính

BS Nguyễn Tuấn Phước     CNK GMHS

BSCKI Huỳnh Công Hiếu   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Hồ Trần Bản                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Lã Thanh Nga                Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Huỳnh Công Tiến          Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Vũ Tuấn Ngọc                Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Phan Ngọc Duy Cần      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Đức Tuấn          Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Ta Huy Cần                    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Huỳnh Cao Nhân          Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Đặng Khải Minh             Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyen Hữu Dũng         Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Đỗ Trọng           Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Hồ Minh Nguyệt            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Lê Thanh Hùng              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Đinh Việt Hùng               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Bùi Hải Trung                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Thị Đan Trâm                  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Thị Trúc Linh                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II

 

BSCKI Trần Văn Thảo      P.giám đốc

BS Trần Vĩnh Hậu              CNK

BS Đỗ Ngọc Cách

BS Nguyễn Thị Thu Thủy

BS Trần Lí Trung

BS Huỳnh Thị Hồng Hạnh

BS Nguyễn Thị Minh Tâm                PCNK

BS Lê Phước Tân

BS Trương Anh Mậu

BSCKI Nguyễn Quốc Hải

BS Nguyễn Thành Đô

BS Hồ Anh Văn Dũng

BSCKI Ngô Tuấn Vinh      PCNK

BS Phạm Ngọc Thạch

BS Phan Tấn Đức

BS Trương Ngọc Dũng

BS Nguyễn Văn Quang      CNK

BS Nguyễn Anh Tuấn

BS Lê Văn Tùng  CNK

BSCKI Đặng Ngọc Dũng

BS Lê Tròn Vuông

BS Trần Thị Kim Chi

BS Chìu Kín Hầu

BS Vũ Trường Nhân

BS Lê Toàn Thắng

BSCKI Đặng Xuân Vinh

BS Trần Thanh Trí

BS Nguyễn Quang Anh

 

BỆNH VIỆN NHI HẢI PHÒNG

 

BSCKI Nguyễn Chí Thanh     P.giám đốc

BS Nguyễn Thanh Sơn       CNK

Ths Pham Văn Yên             PCNK

BS Lê Đình Hanh                PCNKBS Nguyễn Trung Kì

Ths Đặng Quốc Hùng

BSCKI Trần Sĩ Hiếu           PCNK      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Văn Trịnh        CNK GMHS

BSCKII Vũ Thanh Minh   PCNK      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI Nguyễn Duy Tuấn PCNK     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Mạnh Toàn      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Phạm Minh Thương

Ths Trần Minh Cảnh           Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Minh Hải          Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Lê Quang Quỳnh            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Vương Văn Trung

BS Nguyễn Quang Hiếu

 

BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

 

BSCKII Lê Tất Hải      Giám đốc       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths Lê Khắc Dũng               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Bùi Văn Hán                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Tạ Văn Tùng                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Viết Hải             Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Lưu Đức Thọ                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Đoàn Nam Hưng            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths Dương Văn Thông        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Phùng Đức Toàn            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Văn Thành       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Thành Thắng   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Lê Việt Hưng

BS Nguyễn Xuân Trường

BS Dương Ngọc Lâm

BS Trương Cao Quản

 

BỆNH VIỆN NHI NGHỆ AN

 

BSCKII Dương Công Hoạt     Giám đốc     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nguyễn Văn Sơn           CNK

BSCKI Nguyễn Văn Tuấn PCNK

BS Đậu Anh Trung               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Vũ Thế Hùng                  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI Nguyễn Viết Thủy

 

BỆNH VIỆN ĐKTƯ HUẾ

 

BSCKII Nguyễn Văn Thuận             PCNK

BS Lê Anh Vũ

BS Phạm Như Hiệp

BSCKI Hồ Văn Linh

Ths Hồ Hữu Thiện

BS Lê Lộc

Ths Lê Quốc Phong

Ths Phạm Anh Vũ

Ths Nguyễn Đăng Đôi

BS Phan Đình Tuấn Dũng

BS Lê Quang Thứu

 

HỘI VIÊN CÁC TRƯỜNG VÀ BỆNH VIỆN KHÁC

 

PGS.TS Trần Ngọc Bích     CNK Nhi Bệnh viện Việt Đức Hà Nội

BS Nguyễn Mai Thủy

BS Trần Văn Long

BS Lương Nhất Việt

BS Nguyễn Việt Hoa

BS Hoàng Văn Hùng          Đại học Y Hà Nội

TS Lê Anh Tuấn                  Viện Quân Y 103 Hà Nội

BS Bùi Quang Hòa             Bệnh viện Saintpaul-Hà nội             

BS Đào Quang Minh

BS Hoàng Việt Tiến

BS Thía Minh Sâm             Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM

BS Trương Đình Khải         Đại học Y Dược TP HCM

BSCKI Lê Tấn Sơn             CNBM   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bs Vũ Tuấn Ngọc

BS Uông Anh Tú                 Bệnh viện Nhi Cần Thơ  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Trần Văn Tuấn

BS Nguyễn Quang Tiến       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Tạ Vũ Quỳnh                  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.              

BS Trần Văn Dễ                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Huỳnh Cao Nhân         ĐH Y Cần Thơ

BS Trần Văn Đức                Bệnh viện Nhi Đồng Nai

BS Phan Trần Đức               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Vũ Công Tầm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BSCKI Hoàng Xuân Việt  Giám đốc   Bệnh viện Nhi Quảng Nam

BS Nguyễn Hoàng

Ths Nguyễn Vũ Phương     PCNBM Đại học Y khoa Thái Nguyên

Ths Nguyễn Công Bình

Ths Lô Quang Nhật

Ths Vũ Thị Hồng Anh

BS Bùi Sĩ Tuấn Anh

BSCKII Đinh Khắc Bình   CNK       Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên

BS Bế Ích Lằm

Ths Nguyễn Văn Chung

Ths Hoàng Thọ

BSCKI Lương Văn Khoai  CNK       Bệnh viện A Thái Nguyên

Ths Hoáng Anh Tuấn         CNK       Bệnh viện ĐK Bắc Cạn

BS Lê Văn Tường

BSCKI Nông Quốc Trình

BS Vũ Đức Mạnh                PCNK

BS Nguyễn Xuân Thủy

BS Lí Tôn Tọa     Giám đốc Bệnh viện ĐK Cao Bằng

BS Lí Trùng Khánh

Ths Nguyễn Đăng Duy        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BS Nông Thế Hải

BS Phương Đức Cù

Ths Đinh Ngọc Dũng           Bệnh viện ĐK Lào Cai

Ths Nguyễn Văn Hải

BS Lù Tà Phìn

BS Nguyễn Thái Hoàn

BS Nguyễn Văn Hưng        Trường trung học y tế Lào Cai

BSCKI Trần Đức Quí         Giám đốc  Bệnh viện ĐK Hà Giang

BS Vũ Ngọc Quyết

BSCKI Đỗ Văn Giang        Giám đốc   Bệnh viện ĐK Lai Châu

BSCKI Lù Văn Châu         P.giám đốc

BSCHI Tô Thành Kiên      CNK

BS Phạm Nguyên Quân     PCNK

BS Nguyễn Cảnh Quang

BS Nguyễn Văn Chung

BS Nguyễn Quốc Sơn

BS Nguyễn Quốc Việt         bệnh viện ĐK Sơn La

Ths Nguyễn Văn Trọng     

BS Nguyễn Quang Nguyên     bệnh viện ĐK Tuyên Quang

BS Nguyễn Kim Cương

BSCKI Vàng A Sáng    P.giám đốc     bệnh viện ĐK Yên Bái

Ths Nguyễn Nguyên Đông                 PCNK

BS Nguyễn Quang Hòa      bệnh viện ĐK Phú Thọ

BS Hà Đăng Thiệp

BSCKI Trần Quí Hoàng    PCNK     bệnh viện khu vực TX Phú Thọ

BS Nguyễn Trọng Hiếu

BSCKI Bùi Anh Giao         Giám đốc

BS Nguyễn Ngọc Oanh      bệnh viện ĐK Vĩnh Phúc

BS Trần Ngọc Nghị             bệnh viện ĐK Bắc Giang

BS Hà Viết Hoành

BS Nguyễn Nhật Tân         bệnh viện ĐK Bắc Ninh

BSCKII Nguyễn Ngọc Hà

BS Hoàng Kháng                                bệnh viện ĐK Hải Dương

BS Phạm Toàn

BS Nguyễn Văn Trung

BS Nguyễn Đăng Đức

BS Nguyễn Đức Hùng

BS Trần Việt Long

BS Nguyễn Hữu Thắng

Bs Nguyễn Đình Việt          bệnh viện ĐK Hưng Yên

BS Nguyễn Chí Các

BS Nguyễn Văn Lệ

BS Nguyễn Đức Lộc

BS Hồ Văn Hưng                Đại học Y Thái Bình

BS Trần Thái Phúc

BS Đỗ Trọng Quyết

Ths Trần Mạnh Hùng         bệnh viện ĐK Thái Bình

BS Đỗ Mạnh Toàn             

BS Bùi Tất Đằng                 bệnh viện ĐK Nam Định

BS Đỗ Huy Sơn

BS Trịnh Văn Hải   P.giám đốc         bệnh viện ĐK Hà Nam

BS Nguyễn Tiến Trọng

BS Đỗ Văn Toàn

BS Dương Văn Khương

BS Nguyễn Đức Bình

BS Đặng Anh Hùng

BS Nguyễn Đình Đức         bệnh viện ĐK Ninh Bình

BS Tô Văn Luận

BSCKII Phạm Cao Phong

BS Hoàng Văn Hậu

BS Phạm Xuân Thứ

BS Phạm Anh Tuấn

BS Bạch Anh Tuấn             bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

BSCKII Nguyễn Quang Trúc           

BS Trần Trọng Tâm            Giám đốc    bệnh viện Cuba Đồng Hới QB

BS Hoàng Xuân Thiệu       CNK

BS Nguyễn Trọng Bình      PCNK

BS Nguyễn Hữu Phùng      bệnh viện ĐK Đà nẵng

Ths Trần Văn Trọng

BS Bùi Chín                         PCNK

BS Nguyễn Hữu Hưng

BS Nguyễn Quang Tập

BS Nguyễn Tiễn Văn          Bệnh viện ĐK Quảng Nam

BS Nguyễn Minh Tuấn

Ths Huỳnh Giới   CNK       Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi

BS Nguyễn Thái Chấn

BS Hà Quang Minh

BS Nguyễn Văn Hồng

BSCKI Hàn Cảnh Định

BS Phan Văn Nhân

BS Lê Văn Phúc                  Bệnh viện ĐK Quảng Tri

BS Phạm Văn Phú              Bệnh viện ĐK Bình Định

BS Trương Công Tín

BS Đinh Thị Kim Cúc         Bệnh viện ĐK An Giang

BS Phạm Văn Bé

BS Nguyễn Văn Sách

BS Phạm Hồng Đông         Bệnh viện ĐK Kiên Giang

BS Phạm Phú Cường          Bệnh viện ĐK Đắc Lắc

BS Võ Văn Hùng                 Bệnh viện ĐK Tiền Giang

BS Lê Đình An                     Bệnh viện ĐK Trà Vinh

BS Nguyễn Kì Minh            Bệnh viện ĐK Sóc Trăng

BS Mai Xuân Hải                                Bệnh viện ĐK Gia Lai

BS Lã Xuân Thắng             CNK

BS Đào Hồng Sương

BS Đặng Đức Châu

BS Hà Xuân Nam               Bệnh viện ĐK Phú Yên

BS Hoàng Ngọc Sơn

BS Nguyễn Hữu Quân       

BS Lê Thị Hoàng Yến        Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre

BS Hà Tân Thắng               Bệnh viện PHCN TƯ

TS Tô Kiều Dung                 CNK       Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TƯ

Ths Phạm Huy Minh

BS Phạm Lê Huy

BS Đỗ Văn Lợi

BS Lê Đình Chiến               Bệnh viện Thanh Oai Hà Nội

BS Bùi Gia Lượng               Bệnh viện ĐK Hà Tây

BS Vũ Đức Thụ                    Bệnh viện Thụy Điển Uông Bí QNinh

Ths Lê Hữu Thanh              Bệnh viện khu vực Sơn Tây Hà nội

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 23 Tháng 6 2012 09:53 )  
You are here: Home GIỚI THIỆU CHUNG Danh sách hội viên

Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...

Tin tức, sự kiện mới

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...

Thông tin mới

Tin xem nhiều